สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543  โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟคตอริ่ง  รวมถึงการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ

ติดต่อสมาคม

  • 496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
  • 319 ชั้นที่ 17 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ( ที่อยู่จัดส่งเอกสาร )
  • phone-call-9 02-657-6222 ต่อ 402