สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543  โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟคตอริ่ง  รวมถึงการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ

ติดต่อสมาคม