คณะกรรมการ
ชุดปัจจุบัน
คณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน
about-1-510x268

คณะกรรมการของสมาคมฯ  ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน   คณะกรรมการของสมาคม  อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี ปัจจุบันมีคณะกรรมการโดยเป็นผู้แทนของ 5 สมาชิก

คณะกรรมการสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง (2565-2566)

1.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

4.บริษัท ไอร่าแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

5.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

6.บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7.บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

 8.บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

9.บริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

10.เอ็นทราฟิน บี.วี.

11.บริษัท เออีซี โมบาย จำกัด

12.บริษัท เบย์ คอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด