• Home
  • Blog
  • งานประชาสัมพันธ์ TFA

งานประชาสัมพันธ์ TFA

นายอัครวิทย์ สุกใส (นายกสมาคมฯ) และนายนิธิศ จรัสทอง (ผู้อำนวยการสมาคมฯ) พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการหารือเรื่องความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME Thai) ณ.ห้องประชุมใหญ่สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

Facebook
Twitter
LinkedIn