งานประชาสัมพันธ์ TFA

Home นายอัครวิทย์ สุกใส (นายกสมาคมฯ) และนายนิธิศ จรัสทอง (ผู้อำนวยการสมาคมฯ) พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการหารือเรื่องความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME Thai) ณ.ห้องประชุมใหญ่สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา Facebook Twitter LinkedIn

Digital Factoring Platforms Design Workshop

<ul”> Home ดาวโหลดเอกสาร Digital Factoring Platforms Design Workshop Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

การเตรียมพัฒนาระบบ E-Factoring Platform

<ul”> Home Previous Next นายอัครวิทย์ สุกใส (นายกสมาคมฯ) และนายจรินทร์ ดิลกธรรมานุกูล (เหรัญญิกสมาคมฯ) พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมหารือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการเตรียมพัฒนาระบบ E-Factoring Platform เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา https://thaifactors.or.th/wp-content/uploads/2020/07/factoring.mp4 Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn